hren

Fortius Inter Partes d.o.o. za posredovanje u osiguranju

Osiguranje kao financijska djelatnost

Društva za osiguranje su značajni sudionici financijskog tržišta.

Spadaju skupini nedepozitarnih financijskih institucija.

Glavne odlike društava za osiguranje kao financijskih posrednika proizlaze iz osnovnih značajki samog osiguranja:

  • Prijenosa rizika s pojedinca na osiguravajuće društvo
  • Objedinjavanje rizika odnosno podjela gubitka na sve članove zajednice

Društva za osiguranje preuzimaju rizike po načelu izravnanja premija osiguranja i šteta, a temeljene na zakonu velikih brojeva.

Bitno je spomenuti socijalnu i razvojnu komponentu osiguranja koja je usko povezano sa gospodarskim značenjem osiguranja.

Socijalna komponenta izražena je kroz funkciju osiguranja života i brigu pojedinca za vlastitu starost, a razvojna komponenta povezana je sa posredničkom funkcijom osiguranja, transferom i alokacijom privremeno slobodnih novčanih sredstava pridonoseći time razvoju tržišta kapitala i gospodarstva kao cjeline.

Udjel pojedinog financijskog posrednika u ukupnoj imovini financijskih posrednika na kraju 2011 godine

 Financijski posrednik  u mil HRK  %
 Poslovne banke  407.407  76,90%
 Obvezni mirovinski fondovi  41.067  7,75%
 Društva za osiguranje  31.996  6,04%
 Leasing društva  25.886  4,89%
 Otvoreni investicijski fondovi  11.929  2,25%
 Stambene štedionice  7.839  1,48%
 Dobrovoljni mirovinski fondovi  1.969  0,37%
 Zatvoreni investicijski fondovi  1.671  0,32%

Udio zaračunate bruto premije u BDP (u %) Republike Hrvatske

 Godina  Zaračunata bruto premija u 000 kuna  Udio u BDPu (%)
 2003  6.067.042  2,65%
 2004  6.626.867  2,68%
 2005  7.350.074  2,76%
 2006  8.180.156  2,81%
 2007  9.064.932  2,85%
 2008  9.686.102  2,81%
 2009  9.411.336  2,81%
 2010  9.245.543  2,76%
 2011  9.145.245  2,68%

Premija osiguranja po stanovniku

 Godina  Zaračunata bruto premija u 000 kuna  Ukupna premija po stanovniku
 2003  6.067.042  1.366
 2004  6.626.867  1.493
 2005  7.350.074  1.655
 2006  8.180.156  1.842
 2007  9.064.932  2.043
 2008  9.686.102  2.184
 2009  9.411.336  2.125
 2010  9.245.543  2.090
 2011  9.145.245  1.078

Broj zaposlenih u društvima za osiguranje na dan 31.12

 Godina  Broj zaposlenih u društvima za osiguranje na dan 31.12
 2003  6.059
 2004  6.485
 2005  6.970
 2006  7.984
 2007  9.360
 2008  10.544
 2009  11.184
 2010  11.145
 2011  11.288

* podaci ne uključuju zaposlene u društvima za reosiguranje i Hrvatskom nuklearnom POOLu

Izvor: Publikacija Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2011 godini, izdana od strane Hrvatskog ureda za osiguranje