hren

Fortius Inter Partes d.o.o. za posredovanje u osiguranju

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj obuhvaća 27 društava za osiguranje, 32 društva za posredovanje u osiguranju, preko 200 društava za zastupanje u osiguranju, 150 obrta za zastupanje plus 36 obrta za zastupnje na stanicama za tehnički pregled. Tome treba dodati i banke koje su ovlaštene za zastupanje u osiguranju kao i Hrvatsku poštu.

Djelatnost osiguranja usko je regulirana Zakonom o osiguranju i Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Budući da je riječ o reguliranom tržištu sa velikim brojem sudionika te velikim brojem osigurateljnih proizvoda i usluga u nastavku donosimo nekoliko tablica koje daju uvid u ovo dinamično tržište.

Broj društava za osiguranje i društava za reosiguranje kroz godine

  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Društva za životno osiguranje  4  5 4  5  8  8  6  7
Društva za neživotno osiguranje  8  7  5  8  9  9  10  10
Složena osiguravajuća društva  12  11  11  10  10  10  10  10
Ukupno  24  23  20  23  23  27  26  27
Reosiguravajuća društva  2  2  2  2  2  2  1  1
Ukupno  26 25  22  25  25  29  27  28

Bruto zaračunata premija po godinama

Godina Zaračunata bruto premija u 000 kuna
2003 6.067.042
2004 6.626.867
2005 7.350.074
2006 8.180.156
2007 9.064.932
2008 9.686.102
2009 9.411.336
2010 9.245.543
2011 9.145.245

Struktura ukupne premije osiguranja u 2011 godini

Vrste osiguranja %
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 32,10%
Životna osiguranja 26,59%
Osiguranje cestovnih vozila (kasko) 8,72%
Ostala osiguranja imovine 8,27%
Osiguranje od požara i elementarnih šteta 6,19%
Osiguranje od nezgode 5,66%
Ostalo 12,48%

Izvor: Publikacija Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2011 godini, izdana od strane Hrvatskog ureda za osiguranje

Tržišna koncentracija premije osiguranja kod društava za osiguranja

  2007 2008 2009 2010 2011
Ukupna bruto zaračunata premija kod 5 najvećih osiguratelja 6.276.644.430 6.677.388.285 6.265.981.637 6.039.404.263 5.907.076.007
Ukupna premija  5 najvećih osiguratelja u % 69,24% 68,94% 66,58% 65,32% 64,59%
Ukupna bruto zaračunata premija kod 10 najvećih osiguratelja 8.086.113.931 8.448.943.111 8.099.416.692 7.849.006.560 7.720.535.027
Ukupna premija  10 najvećih osiguratelja u % 89,20% 87,23% 86,06% 84,90% 84,42%